ตำแหน่งงาน
หัวหน้าฝ่ายกำกับตรวจสอบ บริหาร และจัดการความเสี่ยง
1 ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพย์สิน
1 ตำแหน่ง
Strategic Planning Officer
1 ตำแหน่ง
Product Manager - Control System - Forward System Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
5 ตำแหน่ง
หัวหน้าช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
2 ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ – โครงการอาคารชุด คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์
1 ตำแหน่ง
วิศวกรขาย - สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด
1 ตำแหน่ง
ช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)
20 ตำแหน่ง