ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ – โครงการอาคารชุด คอนโดยู เกษตร - นวมินทร์
1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 16 พฤษภาคม 2560
รายละเอียดงาน
 - รับผิดชอบการจัดทำเอกสารด้านการเงิน (รับ-จ่าย)

- ดูแลเอกสารการเงินของอาคาร

- ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ
 - เพศหญิง อายุ 21-25 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจ หรือการจัดการ และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 2 ปี