ตำแหน่งงาน
ช่างอาคาร – โครงการอาคารชุด ยูดีไลท์ รัชวิภา และคอนโดยู เกษตร-นวมินทร์
5 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 9 เมษายน 2561
รายละเอียดงาน
 - ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร

- ซ่อมแซมงานในห้องชุด

- ให้บริการลูกค้า และเจ้าของร่วม

คุณสมบัติ
 - เพศชาย อายุ 21-25 ปี

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และมีประสบการณ์ทางด้านการบริหารอาคารชุดอย่างน้อย 2 ปี

- ต้องได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557