ตำแหน่งงาน
Product Manager - Control System - Forward System Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
วันที่อัพเดต : 23 เมษายน 2561
รายละเอียดงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ:   สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด   ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th   - ศึกษาตลาดและโอกาสในการทำธุรกิจของสินค้ากลุ่ม Control ( Access Control, Building Automation System, Fire Alarm) ทั้งสินค้าของตัวเองและคู่แข่ง - ทำ Price List  - สนับสนุนเซลส์ในการนำเสนอขายและปิดการขายระบบ Control โดยการช่วยออกแบบและ comply specification และสนับสนุนข้อมูลต่างๆในการขาย - วางแผนการตลาดผลิตภัณฑ์หรือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองรับผิดชอบ - ตรวจสอบ inventory และสั่งสินค้าที่ตัวเองรับผิดชอบตามแผนการขาย
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ: - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า - มีความรู้และประสบการณ์ขายและออกแบบระบบ Access Control, Building Automation System, Fire Alarm  - เคยติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมา บริษัทที่ปรึกษา บริษัทออกแบบ หรือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ - สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้