ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 2564 16:54:55
ราคาล่าสุด 3.66
เปลี่ยนแปลง -0.04
%เปลี่ยนแปลง -1.08%
มูลค่าซื้อขาย 2,438,800
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน