บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 20 มิถุนายน 2562 10:39:12
ราคาล่าสุด 6.35
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.78%
มูลค่าซื้อขาย 211,800
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี