บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 23 ตุลาคม 2562 11:18:55
ราคาล่าสุด 5.95
เปลี่ยนแปลง -0.05
%เปลี่ยนแปลง -0.83%
มูลค่าซื้อขาย 1,301,900
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี