บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 24 มกราคม 2563 08:17:20
ราคาล่าสุด 6.35
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.55%
มูลค่าซื้อขาย 2,050,500
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน