ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 5 กรกฎาคม 2565 21:52:22
ราคาล่าสุด 2.56
เปลี่ยนแปลง -0.02
%เปลี่ยนแปลง -0.78%
มูลค่าซื้อขาย 1,320,711
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
แบบ 56-1
ONE REPORT
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน