ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 30 พฤศจิกายน 2564 15:04:16
ราคาล่าสุด 3.80
เปลี่ยนแปลง -0.06
%เปลี่ยนแปลง -1.55%
มูลค่าซื้อขาย 2,147,000
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน