บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 21 กุมภาพันธ์ 2562 04:50:56
ราคาล่าสุด 6.90
เปลี่ยนแปลง +0.05
%เปลี่ยนแปลง 0.73%
มูลค่าซื้อขาย 1,388,700
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี