ติดต่อสอบถาม
บริษัท ไทย-ไลซาท จำกัด
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 54 หมู่ที่ 3 ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
Tel +66 2643 7111
Fax +66 3580 0977
Website www.thai-lysaght.co.th