ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 7 ธันวาคม 2566 01:24:41
ราคาล่าสุด 2.20
เปลี่ยนแปลง +0.08
%เปลี่ยนแปลง 3.77%
มูลค่าซื้อขาย 1,429,364
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
แบบ 56-1
ONE REPORT
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน