บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 23 กันยายน 2562 07:33:53
ราคาล่าสุด 6.15
เปลี่ยนแปลง -0.10
%เปลี่ยนแปลง -1.60%
มูลค่าซื้อขาย 1,866,300
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
งบการเงิน
รายงานประจำปี