บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 31 พฤษภาคม 2563 06:47:48
ราคาล่าสุด 3.34
เปลี่ยนแปลง -0.24
%เปลี่ยนแปลง -6.70%
มูลค่าซื้อขาย 24,804,800
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน