ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 10 พฤษภาคม 2564 11:05:05
ราคาล่าสุด 3.82
เปลี่ยนแปลง -0.06
%เปลี่ยนแปลง -1.55%
มูลค่าซื้อขาย 2,236,500
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน