บริษัทชั้นนำด้านการลงทุน และพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ข้อมูลราคาหลักทรัพย์
ข้อมูลล่าสุด 24 ตุลาคม 2563 18:07:34
ราคาล่าสุด 2.26
เปลี่ยนแปลง -0.12
%เปลี่ยนแปลง -5.04%
มูลค่าซื้อขาย 3,004,000
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ตลาดหลักทรัพย์
ดูกราฟระหว่างวัน
การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
 
งบการเงิน
 
รายงานประจำปี
 
การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน